කොරෝනා ගැන හරියට දැනගෙන ආරක්‍ෂා වෙන්නේ කොහොමද

corona

2019-ncov_qa_sinhala-1

2019-ncov_qa_sinhala-22019-ncov_qa_sinhala-32019-ncov_qa_sinhala-42019-ncov_qa_sinhala-52019-ncov_qa_sinhala-62019-ncov_qa_sinhala-72019-ncov_qa_sinhala-82019-ncov_qa_sinhala-9

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Loading…

0
Yanna Yanawada (Reggae Remix) Nilan Hettiarachchi

Yanna Yanawada (Reggae Remix) Nilan Hettiarachchi – Zetro Presents

Aithikaraya

Aithikaraya – Uchi Sandaruwan